Term and conditions

Term and conditions ข้อตกลง และเงื่อนไข ที่จัดทำขึ้นมาระหว่างผู้เข้าใช้บริการ กับเว็บ ufabett732m3.com เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการได้ทำตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ทางเว็บ ufabett732m3.com มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจน ผู้เข้าใช้บริการควรทำความเข้าใจให้ดีก่อนสมัครสมาชิก

Term and conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไข

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้เข้าใช้บริการเว็บ ufabett732m3.com จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป โดยผู้เข้าใช้บริการจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิก และใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ทุกขั้นตอน
  2. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : หากผู้ใช้บริการมีการฝ่าฝืน หรือละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่ทางเว็บ ufabett732m3.com ได้กำหนดไว้ ทางเว็บ ufabett732m3.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกิดความเสียหายจากการเข้าใช้บริการของเว็บ ufabett732m3.com
  3. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเว็บ ufabett732m3.com ทั้งหมด ถือว่าเป็นสิทธิ์ของทางเว็บ ufabett732m3.com เท่านั้น ห้ามบุคคลอื่นนำมาเผยแพร่ หรือดัดแปลงคัดลอก โดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด
  4. การยกเลิกสมาชิก : หากเว็บ ufabett732m3.com ได้ตรวจสอบ หากผู้เข้าใช้บริการมีการละเมิด หรือผิดข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่ทางเว็บ ufabett732m3.com ได้กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ และยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที โดยไม่ต้องแจ้งผู้เข้าใช้บริการทราบล่วงหน้า
  5. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเว็บ ufabett732m3.com ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการไว้เป็นความลับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และไม่นำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เข้าใช้บริการก่อนอย่างแน่นอน
  6. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ ถูกควบคุมทางกฎหมาย จะมีผลบังคับทันทีเมื่อได้รับการยินยอม ไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิก ถือว่าผู้เข้าใช้บริการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไข
  7. การปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไข : ทางเว็บ ufabett732m3.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงพัฒนา และแก้ไขข้อบังคับ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบล่วงหน้า
  8. การใช้งาน : การเข้าใช้งานกับทางเว็บ ufabett732m3.com ผู้เข้าใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขตามที่เว็บ ufabett732m3.comได้กำหนด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม เช่นการฝาก – ถอนเงิน , การเข้าวางเดิมพัน , การรับโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ทางเว็บ ufabett732m3.com ได้จัดขึ้น
  9. การติดต่อ : หากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไข สามารถติดต่อได้ผ่าน contact@ufabett732m3.com
สมัครสมาชิก